park aura evleri gündoğan

Proje Adı :

Projeyi Görevlisi

Ada :

Parsel :

İnşaat Alanı :

Görevler :

Park Aura Evleri

Ahmet Polat

254

68 ve 70

1560.00 m² + 573m²

Proje Sorumlusu